Incalzire 2022 - 2023 - Primaria Leu

Tel: 0251 373 259    Email: primarialeu@gmail.com
Du-te la conținut

Incalzire 2022 - 2023

Anunturi
ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE CONFORM LEGII NR.226/16.09.2021
 
-Sezonul rece 2022-2023-
 
 
1.Cerere -ridicare de la sediul primariei
 
2.Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei
 
           - copii după BI-CI;
 
           - certificatele de naştere ale copiilor;
 
           - certificatul de căsătorie;
 
           - alte acte (hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii, actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator)-daca este cazul
 
           -certificat de deces- daca este cazul
 
           -certificat de divort- daca este cazul
 
3.Acte de venit
 
           - drepturi provenite din salarii (salariu net cu menţiunea daca beneficiază sau nu de bonuri de masă), sau activitaţi independente (adeverinte de venit de la finantele generale);
 
           - indemniţii de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru cresterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, venituri din activităţi agricole, alte drepturi etc.
 
           - adeverință de la Administrația Finanțelor Publice Locale pentru persoanele fără venit.
 
4. Acte de proprietate/închiriere/folosință
 
           – copie xerox după actul de proprietate, ori actul de închiriere, ori comodat, ori folosinţă sau certificat de atestare fiscală / adeverință de rol agricol pentru persoanele care nu au acte de proprietate
 
           -adeverinta cu componenta familiei de la compartimentul agricol
 
5. Factura de la furnizorul de energie electrica
 
6.Dosar cu sina
 
 
Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie este de 1386 lei/persoană, în cazul familiei și de 2053 lei, în cazul persoanei singure.
 
 
Termen pentru depunere: data de 20 a fiecarei luni la sediul primariei

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei:
 
 
 
 
Bunuri imobile:
 
                   • Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
 
 
                   • Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.
 
                   Bunuri mobile (aflate în stare de funcţionare):
 
                   • Autoturism/Autoturisme şi /sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 
                   • Mai mult de un autoturism /motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 
                   • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 
                   • Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ,,Delta Dunării”;
 
                   • Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 
                   • Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 
                   • Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;
 
 
Depozite bancare:
 
                   • Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii;
 
 
Terenuri/animale şi/ sau păsări
 
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
 
 
NOTĂ:Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului de încălzire.
Înapoi la cuprins